Általános szerződési feltételek

I. Alapvető rendelkezések

Jelen ÁSZF szabályozza az adásvételi szerződés szerződő felei közötti kapcsolatokat, ahol egyrészt az A2E, sro, IČ: 51134403 társaság VAT: SK2120732075, amelynek székhelye az SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, bejegyzése a a Zsolnai Járásbíróság Sro Szakosztálya, sz. 69786 / L, mint eladó (a továbbiakban: „eladó” vagy „A2E, sro”), másrészt pedig a vevő, aki egyben fogyasztó is lehet (a továbbiakban: „vevő”). Az eladóval kapcsolatos további információk a www.kaufmann-tools.sk weboldalon találhatók a “kapcsolat” részben.

A vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

A fogyasztó az a természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el.

Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokra, amelyeket a jelen ÁSZF nem kifejezetten szabályoz, az 1. sz. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 40/1964. Sz., Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó előírások.

A vállalkozó jelentése:

a cégjegyzékbe bejegyzett személy,
olyan személy, aki kereskedelmi engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,
olyan személy, aki a különös előírásoknak megfelelően kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,
mezőgazdasági termelést végző és külön szabályozás szerint bejegyzett személy.
A vállalkozó az ÁSZF alkalmazásában azt is jelenti, aki üzleti tevékenysége során az előző mondat szerint jár el. Ha a Vevő a megrendelésben megadja az azonosító számát (IČO), akkor tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-ben a vállalkozókra vonatkozó szabályok vonatkoznak rá.

Az eladó és a vevő, aki vállalkozó, közötti jogviszonyokra, amelyeket ezen ÁSZF vagy az A2E, sro és a vevő közötti szerződés nem kifejezetten szabályoz, a törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. A módosított Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991. Sz., Valamint a kapcsolódó előírások. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti bármilyen eltérés esetén a szerződés szövege élvez elsőbbséget.

Megrendeléssel a Vevő megerősíti, hogy elolvasta a jelen ÁSZF-t, amelynek szerves részét képezi a panasztételi eljárás és a “Szállítási módok” dokumentum, a megrendelt szolgáltatás feltételei és / vagy a megadott licencengedély, és hogy egyetért azokat a szállítás idején érvényes és hatékonyként. A vevő online linkként megkapja az ÁSZF másolatát, amikor megerősíti a megrendelést a megadott e-mail címre.

A vevő tudatában van annak, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek megvásárlásával nem merül fel jog a bejegyzett védjegyek, márkanevek, céglogók vagy szabadalmak A2E, sro vagy más vállalatok használatára, kivéve, ha egy adott esetben külön szerződés másként rendelkezik.

Az ÁSZF a Vevőt online linkként kapja meg, amely a megadott e-mail címre küldött megrendelés-visszaigazolás része. A szerződés alapadatait tartalmazó számlát a vevőnek kiállítják és kézbesítik legkésőbb a leszállított áruk / szolgáltatások részeként. A vevő ezzel egyetért.

II. Vásárlási szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötése

Ha a vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat az eladó által a kínált áruk elhelyezése a helyszínen, a vételi szerződés úgy jön létre, hogy a vevő fogyasztó elküldi a megrendelést és elfogadja az A2E, sro megrendelést. Az A2E, s.r.o. tájékoztató e-mailben, a megadott e-mail címre azonnal megerősíti a vevőnek ezt az elfogadást, de ez a megerősítés nem befolyásolja a szerződés létrejöttét. Az információs e-mailben a vevő egy linket is talál az ÁSZF aktuális változatához és az eladó panasztételi eljárásához. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapodott árat) csak a felek megállapodása alapján vagy jogi alapon változtatható meg vagy mondható fel. Ezen eljárás alóli kivételt a VI. Rendelés.

Ha a vevő vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a vevő vállalkozó által elküldött árurendelés, és maga az adásvételi szerződés az A2E, sro kötelező érvényű beleegyezésének a vevő vállalkozó részére történő átadásának pillanatában jön létre. javaslat. Az eladó nem vállal felelősséget az adattovábbításban előforduló hibákért. A szerződés szlovák nyelven jön létre.

Ha olyan ajándékot kapnak az áruk, amelyet a Vevő nem használ, akkor a Vevő köteles előzetesen felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és tájékoztatni arról, hogy nem érdekli az ajándék. Ilyen esetben az árut ezen ajándék nélkül adják el a Vevőnek. Ha ez nem történik meg, a Vevő köteles ezt az ajándékot az Art. VII (A szerződéstől való elállás) a visszatéréshez.

A megkötött szerződést az eladó a megkötésétől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok szerinti időszakra archiválja a sikeres teljesítés céljából, és harmadik nem részt vevő felek számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk e feltételekből adódnak, ahol ezt a folyamatot világosan leírják. A vevőnek lehetősége van a megrendelés elküldése előtt ellenőrizni és esetleg kijavítani. Ezek az ÁSZF elérhetőek az A2E, sro egyes portáljain, és így archiválásuk és a vevő általi sokszorosítás engedélyezett.

A távkommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) Használatának költségei a megrendelés teljesítéséhez a szokásos összegben vannak, a vevő által használt telekommunikációs szolgáltatások tarifájától függően.

Ha a vevõ-fogyasztó megrendeli a szolgáltatásokat, ezennel beleegyezik abba, hogy a törvényes elállási idõ lejárta elõtt nyújtják azokat.

2. A vásárlás tárgyának kézbesítése

Az adásvételi szerződéssel az eladó vállalja, hogy átadja a dolgot a vevőnek, megadja a vásárlás tárgyát képező digitális tartalmat / licencet, és lehetővé teszi számára, hogy tulajdonjogot / licencet szerezzen rá, és a vevő vállalja, hogy átveszi a dolog / digitális tartalom és fizessen A2E, sro áron.

Az eladó fenntartja a tárgy tulajdonjogát, és ezért a vevő csak a vételár teljes megfizetése után válik tulajdonosává. Ugyanez a szabály érvényes licenc vagy szolgáltatás megvásárlására is.

Az A2E, sro átadja a vevőnek a dolgot, valamint a dologgal kapcsolatos dokumentumokat, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy a szerződésnek megfelelően megszerezze a dolog / licenc tulajdonjogát.

Az Eladó köteles eleget tenni a termék Vevőnek történő átadására vonatkozó kötelezettségének, ha ez lehetővé teszi számára, hogy a teljesítés helyén rendelkezzen a tételtől, és erről időben értesítse.

Ha az eladónak el kell küldenie a cikket, akkor átadja a terméket a vevő – vállalkozó számára azáltal, hogy átadja azt az első fuvarozónak szállítás céljából a vevő számára, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a szállítási szerződésből eredő jogokat, Az A2E, sro átadja a vevőt – a fogyasztót.

Az eladó a vásárlás tárgyát mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a vevőnek.

Ha nincs megegyezés arról, hogyan csomagolják nekem az elemet, akkor az eladó a szokás szerint csomagolja be az elemet; ha nem szokások, akkor a dolog megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Ugyanígy az A2E, sro beszerzi a dolgot szállításra.

A vevő vállalkozó ezennel egyetért azzal, hogy a megvásárolt árukhoz cseh nyelvű használati útmutatót nem biztos,

Az eladótól vásárolt összes elektronikus tartalom felhasználásakor a vevő köteles betartani a jelen ÁSZF-ben (az ÁSZF alkalmazásában SW, stb.) És a szerzői jog által védett művekre, valamint a termék egyedi licencfeltételeire vonatkozó kötelezettségeket. . Ha a vevő megsérti az így meghatározott kötelezettségeket, akkor köteles kártérítést fizetni, és az ilyen magatartásnak büntetőjogi következményei is lehetnek.

A vevő jogosult minden elektronikus művet kizárólag személyes használatára használni, hacsak a licencfeltételek másként nem rendelkeznek, és az ilyen használat célja nem közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy kereskedelmi előny elérése. A vevő nem jogosult a megvásárolt elektronikus tartalom másolására vagy más módon történő reprodukálására, leírások készítésére, kivágásokra és más módon történő ártalmatlanítására a termék szerzői jogi, egyéb jogi szabályozásának vagy licencfeltételeinek megsértésével. Az elektronikus tartalomhoz való hozzáférés megtagadható, vagy a licenc deaktiválható, ha az elektronikus tartalmat illegális tevékenység eredményeként szerezték.

Az ÁSZF ezen rendelkezése az elektronikus tartalmakra is vonatkozik, amelyeket az A2E, sro ajándékozott a vevőnek.

Az Eladó bizonyos üzleti esetekben és foglalás esetén letét megfizetését követelheti a Vevőtől. Ez a kaució egy adott üzleti eset vagy foglalás visszaigazolása után fizetendő. Ezt a betétet a vételárral ellentételezik. Ilyen üzleti eset vagy foglalás lemondása esetén az A2E, sro 7 napon belül visszaküldi a Vevőnek. A betét nem számít fel kamatot.

III. Információbiztonság és -védelem

A vevő személyes adatainak A2E, sro általi védelme és feldolgozása terén a személyes adatok védelmének következő feltételei érvényesek.

IV. Nyitvatartási idő

Megrendelések az interneten vagy az eladó személyzetén keresztül:

Nyitvatartási idő:

Üzletek – H-P: 8: 30-11: 00 – 11: 30-15: 30

Az információs rendszer meghibásodása vagy vis maior esetén az A2E, sro nem felelős a munkaidő be nem tartásáért.

Az ügyfeleket a munkaszüneti napok nyitvatartási idejéről a www.kaufmann-tools.sk oldalon értesítjük.

V. Árak

Minden ár alkuképes. Az online e-boltban mindig aktuális és érvényes árak vannak. Az árak véglegesek, azaz. beleértve az áfát, vagy minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak fizetnie kell az áru megszerzéséért, ez nem vonatkozik a szállítás díjaira stb., amelyek szerepelnek az úgynevezett bevásárlókosárban, és összegük a Vevő választásától függ.

A vevő az árut a megrendeléskor érvényes áron kapja meg. A vásárló fogyasztónak lehetősége van a megrendelés leadása előtt megismerkedni az áfával és az összes egyéb díjjal (szállítási költség, stb.) Együttes árral. Ezt az árat a megrendelés és az áru megrendelés átvételét megerősítő üzenet tartalmazza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Vevő az Eladó belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendeli az árut, az A2E, sro jogosult elállni a vételi szerződéstől, még akkor is, ha a Vevő e- megrendelését megerősítő levél. Ilyen esetben az Eladó tájékoztatja a Vevőt ilyen tényről. Példák a helytelenül közzétett árra a következők:

– az áruk ára első látásra téves (pl. nem veszi figyelembe a vételárat);

– az áru ára hiányzik, vagy egy vagy több további számjeggyel rendelkezik;

– az árukra vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50% -ot anélkül, hogy az áruk egy speciális szimbólummal megjelölt speciális marketing kampányban vagy értékesítési eseményben lennének.

Az eladó rámutat, hogy az A2E, sro információs rendszer automatikusan nyilvánvalóan téves árú termékekről közli az információkat, hogy azok árengedmények, ill. eladó akciók stb. Kétség esetén, hogy az áruk valóban le vannak-e engedve, vagy nyilvánvaló hiba van-e az áruk árában, a Vevő ezért köteles felvenni a kapcsolatot az eladóval, és ellenőrizni az ár helyességéről szóló információkat.

Az akciós árak a készletek elfogyásáig vagy egy meghatározott ideig érvényesek.

Az eredeti ár azoknak az áruknak / szolgáltatásoknak / licenceknek az árát jelenti, amelyekért a szóban forgó árukat / szolgáltatásokat / licenceket az A2E, sro felajánlotta, figyelembe véve az összes lehetséges bónuszt, az értékesítést támogató marketing kampányokat és egyéb működtetett árengedményeket. -bolt vagy az ár, amelyet a gyártó vagy a forgalmazó nem kötelezően ajánl.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy érvénytelenné nyilvánítsa az adásvételi szerződést, ha személyes adatokkal visszaéltek, fizetési kártyával és hasonlókkal visszaéltek, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság közbelépése miatt. A Vevőt tájékoztatják erről az eljárásról.

Továbbá az A2E, sro fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha engedményt vagy hasonló utalványt illetéktelen módon használnak fel, annak feltételeit megsértve. Ezek általában olyan esetek, amikor:

a kedvezményes utalványt más árukra használják, amelyekre szánták;
az engedmény utalványt egy másik engedménnyel együtt használják, annak ellenére, hogy ezen kedvezmények összesítését nem tiltották kifejezetten;
a kedvezményes utalványt olyan vásárlásokra használják, amelyek nem érik el a minimálisan meghatározott árat;
A2E, sro megtudja, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták.

VI. rendelés

Rendelni a következő módokon lehetséges:

az eladó e-boltján keresztül
kommunikációval, amellyel a vevő kifejezi akaratát az eladó által kínált áruk / szolgáltatások megrendelésére (telefonon, e-mailben stb.), és az A2E, sro rögzíti a vevő így megszerzett akaratát, és ezt követően megerősíti
személyesen az eladó telephelyén.

VII. A szerződés elállása

Az eladó azt tanácsolja a vevőnek, hogy készítsen biztonsági másolatot ezekről az adatokról, mielőtt elállna a szerződéstől azon eszközzel vagy berendezéssel kapcsolatban, amelyen személyes adatai vannak, majd törölje azokat erről az eszközről.

A szerződéstől eláll a vevő, aki a fogyasztó

A fogyasztóvédelmi törvény távértékesítéssel vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról, valamint egyes törvények módosításáról (102/2014. Sz. Törvény) foglaltak szerint a vevőnek jogában áll az ilyen szerződést indoklás nélkül elállni az áru átvételétől vagy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül, miközben szükséges, hogy a szerződés A2E, sro a megadott határidőn belül küldendő A vevőnek akkor is van ilyen joga, ha az interneten megrendelt árut személyesen vette át az eladó szállítási pontján.

A fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállási jogának (panaszeljárás) gyakorlására vonatkozó utasítások az elállási űrlappal együtt megtekinthetők itt .

Küldje el a kivételt és az árut a címre:

A2E, SRO

Nográdyho 24

SK – 960 01 Zvolen

A vevő fogyasztónak legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben kell visszaküldenie az árut, amelyben az árut átvette. Ha a vevő, aki a fogyasztó, 14 napon belül eláll a szerződéstől, a fogyasztónak el kell küldenie az elállást az eladó e-mail címére, személyesen értesítenie kell az A2E, Ltd.-t, vagy az ügyfél felhasználhatja az elállást űrlapot az eladó honlapján.

Visszavonás esetén, ha a vásárlás tárgya üzemanyagtartályos eszköz, a tartálynak üresnek kell lennie az áru vevőnek történő átadásakor. Abban az esetben, ha a visszaküldött áruk hiányosak vagy sérültek, az A2E, sro követelheti a vevőtől az áruk értékének csökkenésének megfelelő összeget (a fogyasztóvédelmi törvény 10. § (4) bekezdésének megfelelően az eladás során áruk vagy szolgáltatások nyújtása távértékesítési szerződés vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján, valamint egyes törvények módosítása.).

Fogyasztási cikkek (pl. Kozmetikumok, drogériák, stb.) Esetében csak akkor lehet elállni a szerződéstől, ha a vevő sértetlenül és fel nem használt, sértetlen eredeti csomagolásban szállítja az árut.

A fizikailag visszaküldött áruk után fizetett pénzt a vevőtől való elállási értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldik a vevő fogyasztónak.

A fogyasztó nem mondhat le a szerződéstől, kivéve ha kifejezetten elállnak az elállásról:

a) a szolgáltatás nyújtása, feltéve, hogy a szolgáltatás a fogyasztó kifejezett beleegyezésével történt, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy a beleegyezésének kifejezésével elveszíti a szerződéstől való teljes elállási jogát. a szolgáltatás nyújtása;

b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára függ a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,

c) a fogyasztó speciális követelményeinek megfelelő áruk, egyedi termékek vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

d) gyors romlásnak vagy romlásnak kitett áruk értékesítése,

e) olyan áruk értékesítése, amelyek védőcsomagolásban vannak lezárva, és amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaszállításra, és amelyek védőcsomagolása a szállítás után eltört,

f) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítás után elválaszthatatlanul összekeverhetők más árukkal,

g) alkoholtartalmú italok értékesítése, amelynek árában a szerződés megkötésekor állapodtak meg, míg szállításuk legkorábban 30 nap elteltével történhet, ára pedig az árak piaci mozgásától függ, amelyet A2E, sro nem tud befolyásolni,

h) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgös javítások vagy karbantartások elvégzése; ez nem vonatkozik a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges pótalkatrészektől eltérő áruk értékesítésére irányuló szolgáltatási szerződésekre, feltéve, hogy azokat az eladó fogyasztónál tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem előzetesen rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,

i. védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kicsomagolta,

j) folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetői szerződés alapján történő értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,

k) szálláslehetőségek biztosítása nem szálláslehetőségek, áruszállítás, autókölcsönzés, vendéglátó-ipari szolgáltatások vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, és amelyek szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy a megbeszélt idő,

l) a tárgyi adathordozón kívüli elektronikus tartalom szolgáltatásáról, ha annak szolgáltatása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelő tájékoztatást kapott arról, hogy ezen beleegyezésének kifejezésével elveszíti az elállási jogát. szerződés.

m) ha az adásvételi szerződés tárgya egy olyan ajándékutalvány, amelyet a fogyasztó a védőcsomagolásból (azaz a borítékból) választott ki, akkor ilyen esetben titkos kódot tesznek közzé, amelyet ezáltal leértékelnek és elfogyasztanak.

Ha a vevő a megadott határidőn belül eláll a visszavonás mellett, javasoljuk az áruk elszámolásának felgyorsítását az A2E, sro címre, a mellékelt kísérőlevéllel együtt, az adásvételi szerződés elállásának bármilyen okával (nem feltétel), a vételi bizonylat számával. és bankszámlaszámot, vagy annak feltüntetését, hogy az összeget készpénzben fizetik-e ki, vagy más vásárlás esetén lehívják-e.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, akkor viseli az áru A2E, sro részére történő visszaszállításának költségeit, és ha eláll a távollevő szerződéstől, akkor az áru visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem adhatók vissza postával.

A Vevő tudomásul veszi azt a tényt, hogy ha az árukkal ajándékokat kapnak, akkor az A2E, sro és a Vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha az adásvételi szerződéstől való elállás jogát 14 napon belül gyakorolják, akkor az ajándékozási szerződés lejár és a fogyasztó köteles a visszaküldött áruval együtt visszaküldeni a kapcsolódó ajándékokat, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Ha ezeket az ajándékokat nem adják vissza, ezeket az értékeket a fogyasztó jogtalan gazdagodásaként kell értelmezni. Ha a jogosulatlan gazdagodás tárgyának kiadása nem lehetséges, az eladó a szokásos ár összegében pénzbeli kompenzációra jogosult. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem jár le, és a szerződéseket ebből a szempontból külön értékeljük.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha ajándékokat kapnak az árukhoz, a tévedéshez való jog 24 hónapon belül nem gyakorolható. A fogyasztó az ezen ajándékok hibájának teljesítéséből eredő jogokat csak az áru átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. A vállalkozó nem jogosult a hiba teljesítéséből eredő jogokat az adományozókkal gyakorolni.

Az áruk visszaküldésére vonatkozó összes fenti feltétel teljesülése esetén a vevő jogosult lesz a megvásárolt áruk kapcsán kifizetett pénzügyi összegek visszatérítésére, amelyet a vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszatérítenek. . Ha a számlaszámot nem adják meg, akkor az összeget ugyanabban az időszakban automatikusan lehívhatja egy másik vásárlás, vagy készpénzben beszedheti az eredeti kreditjegy bemutatásakor, amelyet indokolatlan késedelem nélkül elküldnek az ügyfélnek a visszavonás megoldása után. az adásvételi szerződésből.

A szerződéstől eláll a vevő, aki vállalkozó

A vevő vállalkozó számára az eladó engedélyezheti, hogy 14 napon belül elálljon az adásvételi szerződéstől. Ha a Vevő vállalkozó tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől, akkor a Vevő tudomásul veszi, hogy a visszaküldött vételár csökkenthető azzal, ami csökkentette az áru értékét.

Ha a vevő vállalkozó, a vevőnek felajánlhat egy új elállási lehetőséget az adásvételi szerződéstől a visszavitt áru állapotától, elveszített jótállásától és a visszaküldött áru aktuális árától függően. Az áruk állapotát az eladó értékeli. Ha elfogadja a mindkét fél számára elfogadható feltételeket, az árut az eladó költségére visszaküldik. Az A2E, sro jogosult a vevőt felszámítani minden egyéb felmerült költségre.

Ha a Vevő vállalkozója tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és az áruk visszaküldése nem az eredeti csomagolásban történik, annak minden alkatrészével és tartozékával együtt, akkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ilyen visszatérítést számoljon fel olyan összeg, hogy az A2E, sro ellensúlyozza az áruk viszonteladásához szükséges költségeket.

Hitelszámla kibocsátásakor a vevőtől (mind a fogyasztótól, mind a vállalkozástól) személyi igazolvány bemutatására lehet szükség a vevő tulajdonjogainak védelme érdekében. Az OP benyújtásával a vevő hozzájárul a személyes adatok feldolgozásához a II. (A személyes adatok védelméről szóló 122/2013. Sz. Törvény értelmében).

A vevő jogainak védelme érdekében, ha a vevő jogi személy, és visszatérítést igényel azáltal, hogy a hitelt közvetlenül a boltban fizeti be, akkor a vonatkozó összeget csak a jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek kell kifizetni, azaz a törvényes testület vagy olyan személy, aki hivatalos meghatalmazást igazol.

Az eladó eláll a szerződéstől az ár árának hibája esetén:

A törvényben előírt esetek kivételével az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha az ár árában nyilvánvaló hiba lép fel. Az e pont szerinti szerződéstől el lehet mondani a vevő és az eladó közötti A2E általi adásvételi szerződés megkötésének napját követő 14 napon belül, sro lemondva a vevőt a megrendelésről, vagy más módon tájékoztatva a vevőt arról, hogy eláll a szerződéstől. Ha a Vevő az áruk vételárának legalább egy részét megfizette, akkor ezt az összeget legkésőbb az eladó által a szerződéstől való elállás napját követő 14 napon belül visszautaljuk bankszámlájára.

VIII. Fizetési feltételek

Az eladó elfogadja a következő fizetési feltételeket:

fizetés készpénzben, legfeljebb 5000 euró, az áru kézhezvételekor,
előre utalás banki átutalással,
fizetés fizetési terminálon keresztül, az áru kézhezvételekor a kibocsátási helyen (fizetési kártya),
fizetés a bank internetes felületén (online fizetési kártya) keresztül,
utánvéttel az áru átadásakor (készpénzt a fuvarozó az ügyféltől kap),
esedékes számlán történő fizetés (csak akkor, ha a hitelnyújtás feltételei teljesülnek),
részletekben (csak akkor, ha a vevő vállalkozó és megfelel a GRENKELEASING sro részletfizetést biztosító feltételeinek).
Az áruk a teljes fizetésig és az elfogadásig az eladó tulajdonában maradnak, de az áruk károsodásának kockázata az áru vevő általi elfogadására utal.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek saját belátása szerint csak bizonyos fizetési módokat kínáljon.

A vevő számlázási adatai a megrendelés elküldése után visszamenőlegesen nem módosíthatók.

A bankfiókban történő hitelkártyás fizetés esetén a Vevő köteles megvédeni a fizetési kártyáján szereplő adatokat, és letakarni a PIN-kódját.

IX. Szállítási feltételek

1. Szállítási módszerek

Az eladó a következő kézbesítési módszereket biztosítja vagy közvetíti:

· Személyes átvétel

· Szállítási szolgáltatás

Az egyedi szállítási módokat az egyes szolgáltatások aktuális elérhetőségétől és az eladó kapacitásától függően kínálják. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén az eladó nem felelős az áruk késedelmes kézbesítéséért.

2. Egyéb feltételek

Az interneten előre kifizetett megrendelés átvétele esetén az eladó vagy szerződéses partnere a károk megelőzése és a pénzmosás megelőzése érdekében megkövetelheti egy személyi igazolvány (OP vagy útlevél) bemutatását. Ha a vevő jogi személy, akkor az áruk kibocsátása vagy a hitel kifizetése csak e jogi személy törvényes testületének, igazolt meghatalmazást igazoló személynek vagy a vevőnél “ügyintézőként” szereplő személynek engedélyezett. profil a www.tiler-market.hu weboldalon. Ezen dokumentumok benyújtása nélkül az eladó vagy szerződéses partnere megtagadhatja az áru kiadását.

A vevő, aki vállalkozó, köteles (a vevő, aki fogyasztó, ez az eljárás ajánlott), hogy azonnal ellenőrizze a szállítás állapotát (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag épsége, a doboz sérülése) ) a szállítóval együtt a mellékelt fuvarlevél szerint. A vevő jogosult megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő küldemény elfogadását azzal, hogy a szállítmány pl. hiányos vagy sérült. Ha a vevő ilyen sérült szállítmányt kap a fuvarozótól, akkor a kárt a fuvarozó átadási protokolljában kell leírni.

A hiányos vagy sérült szállítmányról haladéktalanul e-mailben kell értesíteni az info@kaufmann-tools.sk címet, meg kell írni a fuvarozóval a kárjelentést, és indokolatlan késedelem nélkül el kell küldeni e-mailben vagy levélben az eladónak. A küldemény hiányosságával vagy külső sérülésével kapcsolatos további követelések nem vonják el a vevőt attól a jogtól, hogy panaszt tegyen a termék ellen, de lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem az adásvételi szerződés megsértése.

X. Garanciális feltételek

Az árukra vonatkozó jótállási feltételeket az A2E, sro panaszkezelési eljárása és a Cseh Köztársaság érvényes jogszabályai szabályozzák. A vásárlási bizonylat garanciális igazolásként szolgál.

XI. Záró rendelkezések

Az A2E, sro és a Vevő közötti esetleges vitákat bíróságon kívül is meg lehet oldani. Ilyen esetben a vevő-fogyasztó bíróságon kívüli vitarendezés céljából fordulhat az entitáshoz, például a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatósághoz (az Ústí nad Labem régió SOI-felügyelete, Predmestská 71, PO Box B-89, 011 79 Žilina 1), vagy rendezze a vitát egy dedikált ODR platformon keresztül (RSO Online Dispute Resolution). Az Eladó azt javasolja, hogy a Vevő először vegye fel a kapcsolatot az Eladó kapcsolattartásával a helyzet megoldása előtt, mielőtt a vitát bíróságon kívül rendezi.

Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) Az Egyezmény 6. cikkét nem kell alkalmazni.

Az A2E, sro kapcsolattartási e-mail címe: info@a2e.sk. Az eladó azonban azt javasolja, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül vegye fel a kapcsolatot.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.11.01-től érvényesek és érvénytelenítik az ÁSZF előző verzióját. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Ez a weboldal cookie-kat, használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt nyújthassa webhelyünkről.